To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player to view it.

NASLOVNICA S t a r C i t y  H y p n e r o t o m a c h i a D i s c o r d i a P r o t e u s - V a r i a t i o n s L H o r i z o n C h i m e r i q u e C V L H o r i z o n C h i m e r i q u e D i s c o r d i a text RIGO P r o t e u s text D i s c o r d i a text ZAREZ 

NASLOVNICA

T O M I S L A V Č E R A N I Ć

„Dok kod većine umjetnika crtež ima pripremni ili prateći status, kod Tomislava Čeranića uživa status dovršenog umjetničkog rezultata, autonomnog plastičkog organizma, mape koja registrira i na vidjelo iznosi tijek labirintske putanje autorove izrazito subjektivne imaginacije. Današnjem anksioznom svijetu desetljećima na atraktivne i umjetnički uvjerljive načine Čeranić dokazuje da crtež može opravdano konkurirati svim ostalim suvremenim načinima likovnog izričaja. Afirmirajući crtež kao samostalno i potpuno završeno djelo, autonomnu disciplinu i samostalnu tvorevinu, ovaj stvaralac delikatna i profinjena duha ne odlučuje se za referiranje o opažajnoj zbilji, već za eskapizam kao načelo odmaka od predmetna tumačenja realnosti, za stvaranje izmaštanih svjetova, gradnju slika i oblika isključivo iz mašte.“Iz teksta Ivice Župana

“Ono što je postmoderno u ovom naizgled anakroničnom crtežu, upravo je u miješanju razina i planova. Zato je i moguće da se u dosluhu s prošlošću, rekli bismo velikom poviješću koja se ovdje rekreira bilo kroz pojedinačni doprinos umjetnika prošlosti, bilo kroz neki prošli stilem, može ponuditi i mala povijest kao sjećanje pojedinca. Taj je pojedinac po postmodernom obrascu oslobođen obzira da se pridržava povijesne slijednosti, utvrđenih vrijednosti i linearne kronologije poetika i stilova, čiji se slijed sada može slobodno remetiti.”Iz teksta kustosa izložbe Vinka SrhojaCreate own website for free